четверг, 27 августа 2015 г.

Sagatavots atbalsta programmas projekts iesācējuzņēmumu atbalstam

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un saskaņošanai nodevusi atbalsta programmas projektus, kas paredz akselerācijas fondu izveidi iesācējuzņēmumu (start-up) atbalstam. Programma izstrādāta ar mērķi veicināt uz eksportu orientētu produktu un pakalpojumu attīstīšanu ar augtāku pievienoto vērtību un radīt jaunas, labi atalgotas darba vietas.

Programmas ietvaros izveidotajos akseleratoros iesācējuzņēmumiem vairāku mēnešu garumā būs iespējams saņemt mentoringa atbalstu, kā arī atbalstu klientu un partneru piesaistei, finansējuma piesaistei, pieeju nozares ekspertiem un apmācības, kas ļaus jaunā uzņēmuma komandai veltīt pilnu laiku sava produkta vai tehnoloģijas attīstībai.

Tāpat paredzēts atbalsts pirms-sēklas (līdz 50 tūkst. euro) un sēklas investīciju (līdz 250 tūkst. euro) veikšanai, lai nodrošinātu finansējumu inovatīviem uzņēmumiem ar straujas izaugsmes potenciālu to darbības sākuma posmā – biznesa darbības modeļa izstrādei, produkta izpētei, izstrādei un attīstīšanai.  

Programmas ieviešanu nodrošinās akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", kas veiks finanšu starpnieku atlasi. Plānots, ka atbalsta programmas darbība tiks sākta 2016. gadā.

Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrijas programmu ietvaros plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai  ir 463 miljoni EUR, tai skaitā iesācējuzņēmumiem kopumā būs pieejams atbalsts 75 miljonu EUR apmērā.Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Комментариев нет:

Отправить комментарий