пятница, 22 января 2016 г.

http://nkb-projekts.lv/ru/par-mums-50435

Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.
Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:
 • veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
 • uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
 • atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā;
 • attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi;
 • attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr.834/2007 6. un 7.pantu;
 • kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.
Atbalsta pretendents ir:
 • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
 • Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
 • esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.
Pieejamais finansējums
8 000 000
 
Kārta atvērta
01.03.2016.-01.04.2016.
 
Finansējuma ierobežojums 
atkarībā no pretendenta
Atbalstāmās nozares
 • Zivju pārstrāde
 
Atbalstāmās aktivitātes
 • Modernizācija
 • Būvniecība
 • Iekārtu iegāde
 
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Individuālais komersants
 • http://nkb-projekts.lv/ru/par-mums-50435

Комментариев нет:

Отправить комментарий