понедельник, 6 июня 2016 г.Aicinājums iesniegt projektus:
Jauns atbalsts komersantiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai un attīstībai
Atbalsta pretendenti:
Piedalīties konkursā varēs komersanti, kuru dzīvesvieta vai uzņēmums ir deklarēts (tai skaitā arī pirms projekta iesniegšanas) lauku teritorijā.
Darbības virzieni:
Atbalstu biznesa attīstībai varēs saņemt gandrīz visās tautsaimniecībās nozarēs – sākot no mežapstrādes un farmaceitiskās nozares, līdz autoservisa pakalpojumiem un datoru remontam, ka arī tūrisma nozarē.
Atbalstāmas aktivitātes:
 • ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība un dažādošana
 • tūrisma aktivitāšu veicināšana
 • esošo tūristu mītņu pārbūve, atjaunošana un aprīkošana
 • esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība, kā arī būvju atjaunošana vai pārbūve un nepieciešamā aprīkojuma iegāde
 • jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecība, ierīkošana un aprīkošana kempingu teritorijā vai teritorijā, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai
 • esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība un pārbūve, to atjaunošana un aprīkošana;
 • tūrisma pakalpojumu dažādošana.
Svarīgi!
Atbalsta pretendentam, īstenojot projektu, jāsasniedz vismaz viens no šādiem mērķiem un jānodrošina tā izpildi visu projekta uzraudzības laiku:
 • rada vismaz vienu jaunu darbavietu;
 • saglabā esošās darbavietas;
 • attīsta saimniecisko darbību.
Finansējums:
Kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 eiro, atbalsta intensitāte ir 40% no attiecināmajām izmaksām.
Attiecināmās izmaksas:
 • jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde
 • būvniecība, pārbūve
 • būvmateriālu iegāde
 • vispārējās izmaksas (būvprojekta izstrādes izmaksas, arhitektu, inženieru honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi), ne vairāk kā septiņi procenti no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5000 eiro.
 • mobilās tehnikas iegāde
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņi:
Projektu konkurss tiks atklāts jūnijā/jūlijā, tad pretendentiem būs pusotrs mēnesis projektu iesnieguma izstrādei un iesniegšanai.Комментариев нет:

Отправить комментарий