понедельник, 19 июня 2017 г.

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Administrējošā organizācija: LAD
Pasākuma mērķis: Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.
SASNIEDZAMIE MĒRĶI: 
 1. rada vismaz vienu jaunu darbavietu;
 2. saglabā esošās darbavietas;
 3. attīsta saimniecisko darbību.
Trīs virzieni:
"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība",
"Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana",
"Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Atbalsta pretendenti:
 • Juridiska persona
 • Individuālais komersants
 • Saimnieciskās darbības veicējs
 • IZŅEMOT biedrības/nodibinājumi
Atbalstamās nozares:
 • Uzņēmējdarbība
 • Tūrisma nozare
 • Citas nozares

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • Būvniecība
 • Iekārtu iegāde
 • Tehnikas iegāde

Attiecināmās izmaksas: Visā plānošanas periodā attiecināmās izmaksas nepārsniedz 200 000 EUR
Atbalsta intensitāte: 25%, 35% un 40%.
Pieejamais publiskais finansējums:  20 000 000 eiro
Iesnieguma iesniegšanas termiņš: 01.08.2017.-31.08.2017.
Projekta īstenošanas termiņš: 


Комментариев нет:

Отправить комментарий