вторник, 18 июля 2017 г.

SME Instrument: Eiropas Komisija ieguldīs vairāk nekā 96 miljonus eiro, lai palīdzētu 64 mazajiem uzņēmumiem ieviest savas inovācijas tirgū

64 mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) no 16 valstīm tika atlasīti finansējuma piešķiršanai programmas SME Instrument 2 fāze, pēdējās atlases rezultātā. Kopējais budžets, kas tiks sadalīts starp uzņēmumiem ir 96 milj. eiro. Šajā posmā, katrs projekts saņems 2,5 miljonus eiro (5 miljoni eiro projektiem veselības aizsardzības nozarē), inovatīvo risinājumu ieviešanai.
 
Spānijas MVU bijušas visveiksmīgākas - 12 uzņēmumi tika atlasīti finansējuma piešķiršanai. 8 uzņēmumi no Dānijas un 7 uzņēmumi no Francijas un Itālijas. Lielākā daļa no projektiem – transporta nozarē (10 projekti) un IKT (9 projekti).

Eiropas Komisija saņēma 1 514 projektu pieteikumu 2017. gada 1. jūnijā. Kopš programmas darbības sākuma, no 2014. gada 1. janvāra, 774 MVU tika izvēlēti, lai saņemtu finansējumu no Horizon 2020 SME Instrument 2. fāze.

Finansējums, saņemts 2. fāzes ietvaros ļauj uzņēmumam veikt ieguldījumus inovatīvā darbībā, piemēram, demonstrējumi, testēšana, aprobācija, mērogošana un miniaturizācija, papildus izstrādājot biznesa plānu savam produktam. Bez tam, kompānijas saņems 12 dienu biznesa koučingu.

Nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš 2. fazē – 2017. gada 18. oktobrī!
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-commission-invest-over-96-million-help-64-small-businesses-bring-their

Комментариев нет:

Отправить комментарий