среда, 11 октября 2017 г.

Palielināta atbalsta intensitāte MVK jaunu produktu ieviešanai ražošanā


Ministru kabinets šā gada 10. oktobra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātos grozījumus atbalsta programmā uzņēmējiem “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

Līdz ar grozījumiem būtiski tiks palielināta atbalsta intensitāte mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK) nākošajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kas atvieglos komersantu, jo īpaši MVK, iespējas piesaistīt līdzfinansējumu atbalsta jaunu produktu ieviešanai ražošanā.
Līdz šim publiskā līdzfinansējuma likme visiem komersantiem (mazie, vidējie, lielie komersanti) bija noteikta vienādā apmērā – 35%.

Līdz ar grozījumiem programmas atlases otrajā kārtā tiks palielināta publiskā līdzfinansējuma likme no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām:
  • sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem – 55%,
  • vidējiem komersantiem – 45%,
  • lielajiem komersantiem - 35% apmērā.

Atbalsta programmas otro projektu iesniegumu atlases kārtu plānots izsludināt šā gada oktobra beigās. Komersantu atbalstam pieejams finansējums būs vairāk kā 34 milj. EUR.

Detalizētāk ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr.293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē .


Kā ziņots iepriekš, atbalsta programma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās.

Programmas ietvaros atbalsts tiek piešķirts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību no ceturtā līdz astotajam tehnoloģiju gatavības līmenim (TRL4-8). Programmas ietvaros vismaz 20 % no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām ir jāatbilst pētniecības un attīstības izmaksām pilotrūpnīcās (pilotrūpnīcas ir izmēģinājuma ražotnes, kuru galvenais mērķis ir pētniecība un attīstība, un kuru izmantošana nav komerciāla). Ne vairāk kā 80 % no eksperimentālās tehnoloģijas komponentēm vai iekārtām būs iespējams izvēlēties no tirgū jau nopērkamām.

Projektu iesniegumus var iesniegt mazie, vidējie komersanti un lielie komersanti, kuri plāno īstenot projektu Viedās Specializācijas stratēģijas jomās (RIS 3).

Programma tiek ieviesta atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, ko organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Programmas ietvaros kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 60 miljoni eiro. Projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros (12.07.-12.09.2016) tika apstiprināti 17 projekti par ERAF finansējumu 25,28 milj. eiro. Projekti tika iesniegti tādās ražošanas jomās kā optisko šķiedru ražošana, nanopārklājumu un kompozītmateriālu ražošana, 3D displeju ražošana, stikla šķiedras ražošana, pārtikas un iepakojuma ražošana u.c.


Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
Twitter: @EM_gov_lv

Комментариев нет:

Отправить комментарий